Thực hiện Công văn số 307/PGD ĐTngày 12 tháng 8 năm 2019 về việc Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2019-2020. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị. Chuyên môn nhà trường tổ chức Hội thảo chuyên môn chuẩn bị cho năm học 2019-2020.

Sáng  thứ năm, ngày 23 tháng 8 năm 2019, Trường Tiểu học Kim Sơn đã tổ chức Hội thảo chuyên môn. Với mục đích nhằm trao đổi, thảo luận và thống nhất hình thức, phương pháp các môn học theo chương trình hiện hành, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch, dạy học Tiếng Việt lớp 1CGD, Các nội dung tích hợp… và một số quy định về chuyên môn đối với giáo viên và học sinh.

Sau buổi Hội thảo giáo viên nắm chắc hơn về phương pháp, hình thức tổ chức các môn học và những thành tố tích cực của mô hình VNEN vận dụng vào chương trình hiện hành. Có được sự thống nhất về quy định thực hiện chuyên môn của giáo viện và học sinh trong trường.

Sau đây là một số hình ảnh buổi  Hội thảo:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương phát biểu ý kiến chỉ đạo.

 Đồng chí Lê Thị Hồng Phó hiệu trưởng triển khai nội dung hội thảo

Đồng chí Lộc Thị Sâm phát biểu chia sẻ