Thực hiện Công văn số 415/PGDĐT- CMTH ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc tổ chức chuyên đề cụm trường lần 1 năm học 2019 – 2020;

Thực hiện kế hoạch 01/KH- C4, ngày 25  tháng 10 năm 2019. Kế hoạch tổ chức chuyên đề Cụm trường lần 1năm học 2019 - 2020: Gồm các trường  Chợ Chu, Kim Sơn, Phượng Tiến, Phúc Chu, Trung Hội.

Thứ sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019, Cụm trường số 4  đã tổ chức Chuyên đềnâng cao chất lượng dạy học năm học 2019- 2020. Với mục đích nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp dạy học tích cực qua các môn Tiếng Việt khối lớp 2, 5, môn Lịch sử lớp 5. Đồng thời tạo cơ hội cho đội ngũ giáo viên các trường trong cụm được trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong các nhà trường.

Tới dự chuyện đề cụm có các đ/c lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT Định Hóa

1.  Đ/c Nguyễn Thị Bích Hòa- CV phòngGDĐT Định Hóa

Đến dự chuyên đề có Đ/c Phạm Thanh Hướng HT trường TH Trung Lương  là thành viên Tổ hỗ trợ chuyên môn cấp Tiểu học.

Tham dự chuyên đề có đầy đủ các đồng chí trong BGH và giáo viên của 5 trường trong cụm và cùng các em học sinh lớp 2A, 5A của Trường Tiểu học Trung Hội.

Sau khi dự tiết 3 tiết dạy của đồng chí  Ma Thị Hằng (TH Phúc Chu - tiết Tập viết - lớp 2); đồng chí  Nguyễn Thị Hợp (TH Trung Hội - tiết Tập làm văn - lớp 5) và đồng chí Lục Thị Tuyết (TH Kim Sơn- Tiết Lịch sử- lớp 5).  Các đồng chí tham dự chuyên đề đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Hội nghị Chuyên đề đã được nghe những ý kiến phát biểu trao đổi chia sẻ về lĩnh vực chuyên môn của Nguyễn Thị Bích Hòa- CV phòng GDĐT Định Hóa

Thông qua chuyên đề tất cả các đ/c giáo viên đã nắm chắc hơn về phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. 

Sau đây là một số hình ảnh buổi chuyên đề:

Đồng chí Chủ Ngọc Sơn HT trường TH Trung Hội cụm trưởng phát biểu khai mạc
TAP VIET.jpg
Tiết Tập viết lớp 2 do cô giáo Ma Thị Hàng GV trường TH Phúc Chu thực hiện
TLV(1).jpg
 Tập  làm văn lớp 5 do cô giáo Nguyễn Thị Hợp  GV trường TH Trung Hội thực hiện
LICH SU.jpg
Tiết Lịch sử lớp 5 do cô giáo Lục Thị Tuyết GV trường TH Kim Sơn thực hiện