- Bảng tham chiếu full các môn tiểu học File PDF bản Scan ( lớp 1-5). - Bảng tổng hợp đánh giá 6 mẫu chung 1 File Excel Mẫu A3 (lớp 1-5). - Bảng tổng hợp đánh giá giáo viên chuyên. - Hướng dẫn ghi học bạ + bảng tổng hợp. - Văn bản TT 22 và TT 03 hợp nhất. - Bảng so sánh TT 30 với TT 22.

Bo full TT22.rar

Tác giả: admin