Trường Tiểu học Kim Sơn được thành lập từ tháng 09 năm 1999 theo Quyết định số 255/TCCB, ngày 03/9/1999 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên. Trường được tách ra từ ...